055/31.33.64
9700 Oudenaarde
Vandaag open van 07:00 - 18:00
9800 Deinze
Vandaag open van 07:00 - 18:00
9890 Gavere
Vandaag open van 07:00 - 18:00

Gemengd afval

Gemengd afval bestaat uit alle types materialen die kunnen geklasseerd worden onder de noemer "grof vuil". Het is alle niet-gevaarlijk afval dat tijdens het opruimen of leegmaken van een woning moet afgevoerd worden. Wat niet mag gestort worden zijn materialen die schadelijke stoffen vrijgeven bij het verbranden zoals bv. eternietplaten, autobanden, asbesthoudend materiaal, KGA (Klein Gevaarlijk Afval), accu's, koelkasten, ...

Toegelaten

  • Gemengd niet gevaarlijk afval
  • Papier en karton
  • Hout
  • Textiel
  • Kunststoffen

Niet toegelaten

  • Eternit
  • Autobanden
  • KGA
  • Verf resten
  • Koelkasten